magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: EMKE-díjak 2010


A 2010-es díjazottak:

 Spectator-díj a Román Televízió bukaresti magyar adása szerkesztõségének közösségszervezõ tevékenységéért, különös tekintettel az indulás éveire és az 1989. decemberi új kezdetre;

Kacsó András-díj Ivácson Lászlónak táncmûvészeti munkásságáért és a fiatalok oktatásában kifejtett tevékenységéért;

Bányai János-díj Olosz Katalinnak az új erdélyi magyar folklorisztikában jelentõs levéltári és tudománytörténeti kutatásaiért;

Kún Kocsárd-díj Dukrét Gézának a partiumi magyarság érdekében kifejtett közösségszervezõ és mûemlékmentõ munkásságáért;

Nagy István-díj Sipos Zoltánnak évtizedes zenepedagógiai és karnagyi munkásságáért;

Bánffy Miklós-díj a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színháznak egy évtizedes színházépítõ tevékenységéért;

Kovács György-díj Csiky Andrásnak az erdélyi magyar színjátszás több évtizedét meghatározó korszakalkotó színészetéért;

Poór Lili-díj Kézdi Imolának a pályáján elért látványos sikereinek elismeréséül;

Szentgyörgyi István-díj Molnár Jánosnak a hazai magyar diákszínjátszás terén kifejtett eredményes munkásságáért;

Szolnay Sándor-díj Tõzsér Józsefnek és Kozma Máriának az erdélyi képzõmûvészetet bemutató Pallas Akadémia Könyvkiadónál megjelentetett  mûvészeti albumokért;

Monoki István-díj Okos Rigó Ilonának kiemelkedõen szakszerû könyvtárszervezõi munkásságáért;

Kõváry László-díj Gergelyné Tõkés Erzsébetnek a Házsongárd Alapítvány keretében kifejtett mûemlékmentõ tevékenységéért;

gróf Mikó Imre-díj Ambrus Ádámnak az erdélyi magyar képzõmûvészetet pártoló tevékenységéért.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008