magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Ábrám Zoltán: Vásárhelyi EMKE-hírek. Tófalvi Zoltán laudációja


Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület Országos Elnöksége 2010. április 12-én, az Erdélyi Magyar Közmûvelõdés Napján megszervezett ünnepségen az alábbi, a helyi kisközösségek önszervezõdõ tevékenységében eredményes munkát vállaló személyeknek nyújtott át EMKE Oklevelet Marosvásárhelyen: Tófalvi Zoltán újságírónak, az EMKE egykori országos alelnökének, az EMKE mûködése elõsegítéséért, rendezvényei felkarolásáért, a magyar kultúra ápolásáért kifejtett áldozatos tevékenységéért, Szekeres Erzsébetnek, az EMKE társult szervezeteként mûködõ Lórántffy Zsuzsanna Egyesületben kifejtett odaadó munkálkodásáért, a magyar közösség szolgálatáért. Szász Teréz tanítónõnek, a görgényüvegcsûri Gyöngykoszorú-találkozók megszervezéséért és a néptánc értékeinek a megõrzése érdekében kifejtett erõfeszítéseiért. Bartha József holtmarosi református lelkésznek, Wass Albert irodalmi és szellemi hagyatékának ápolására irányuló tevékenységéért, a magyar közmûvelõdés felkarolásáért. Keresztes Géza építésznek, a Kelemen Lajos Társaság mûködése gazdagításáért, a Petõfi-szobor és a Don-kanyari emlékmû megvalósításáért kifejtett hozzáértõ tevékenységéért.

 

Tófalvi Zoltán laudációja

Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület Országos Elnökségének a felkérésére, mint az EMKE egyik alelnöke, javaslatot tettem EMKE Oklevél odaítélésére „Tófalvi Zoltán újságírónak, az EMKE egykori országos alelnökének, az EMKE mûködése elõsegítéséért, rendezvényei felkarolásáért, a magyar kultúra ápolásáért kifejtett áldozatos tevékenységéért” – áll az indoklásban.

De nézzük csak, több évtizedes, közösséget szolgáló tevékenységével hogyan érdemelte ki Tófalvi Zoltán az elismerést? Tófalvi Zoltán történész, író, televíziós szerkesztõ 1944. március 24-én született Korondon. 1965-ben végezte el a Marosvásárhelyi Pedagógiai Fõiskola magyar–történelem szakát, míg 1971-ben a Babeº–Bolyai Tudományegyetem történelem–filozófia szakát. Kezdetben szülõhelyén történelemtanár, 1972-1985 között a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztõje, annak megszüntetését követõen kultúrigazgató Nyárádtõn, majd 1987-tõl újból újságírói tevékenységet fejt ki: A Hét (1987–1991), az Erdélyi Napló (1991–1994), majd nyugdíjazásáig a Román Televízió Magyar Adásának belsõ munkatársa (1994–2007).

Újságírói, riporteri ténykedésén túl több mint félezer tudományos dolgozatot, tanulmányt közölt hazai és külföldi lapokban. Kötetei jelentek meg a sóvidéki népi fazekasságról, a korondi kerámiáról, bizonyítván, hogy szülõhazájának, a Sóvidéknek nemcsak ismerõje, hanem szakszerû tudományos kutatója is. Egyéb önálló könyvein túl (Pogány fohászok faluja, Ha egy ember támad, Északi változások) szerzõje a tíz kötetesre tervezett 1956 erdélyi mártírjai életmû-sorozat eddig megjelent négy kötetének, melyek Szoboszlai Aladárnak, Sass Kálmánnak, Dobai Istvánnak és legutóbb Fodor Pálnak és sorstársainak állítanak emléket. És egyúttal fájdalmasan korán elhunyt feleségének, Máriának.

A fentiek mellett túl a mostani elismerés és köszönet annak a Tófalvi Zoltánnak szól, aki ötleteivel, meglátásaival, javaslataival az 1991-es újraalapítás óta, a kezdetektõl az EMKE tevékenységeinek a kiszélesítésére törekedett, hosszú éveken át a Belsõ-Erdélyt képviselõ országos alelnök, a Maros megyei elnökség tagja, a mai napig a szovátai Bernády Közmûvelõdési Egylet tiszteletbeli elnöke.

Eddigi sajtódíjai, filmfesztiválokon elért különdíjai és kategóriadíjai, MÚRE- és Székelyföld-nívódíjai és egyéb írásos elismerései mellett immár egy igencsak kiérdemelt EMKE-oklevél is bizonyítja Tófalvi Zoltán igen értékes és szerteágazó közmûvelõdési érdeklõdését és ténykedését.

Biztos vagyok abban, hogy messzemenõen rászolgált erre az elismerésre, amely egyúttal az EMKE Belsõ-Erdély régiót képviselõ országos alelnök-elõdömnek szól.

Köszönjük, Zoltán!

 
vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008