magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Graur János: A Pesty Frigyes-díj 2010. évi kitüntetettjei


A Pesty Frigyes által szerkesztett és 1958. július 6-án napvilágot látott Delejtû, Délmagyarország elsõ magyar nyelvû hetilapja megjelenésének másfélszázados évfordulója alkalmából a temesvári lap köré csoportosult Heti Új Szó Baráti Kör Pesty Frigyes-díjat alapított. Az alapítók szándéka szerint a neves magyar lapszerkesztõ és történész nevével fémjelzett díjat, a Varga Luigi István szobrászmûvész által mintázott plakettel évente ítélik oda azoknak, akik kivételes érdemeket szereztek a tájegység szórványmagyarsága megmaradásának szolgálatában. A Pesty Frigyes-díj alapítása arra is hívatott, hogy tovább éltesse Temesvár kiváló szülötte, a magyarság jeles historikusának példaértékû emlékét.

A Pesty Frigyes történész lapkiadó és szerkesztõ emlékére alapított díjat a HÚSZ Baráti Kör kuratóriuma elõször 2008. július. 11-én öt újságírónak – Dudás Józsefnek, Joó Imrének, Raffai Györgynek, Kovách Évának és Kiss Károlynak – ítélte oda a temesvári magyar újságírás hûséges szolgálatáért. 2009-ben, a neves történész nevével fémjelzett díjat, a nyugati régió magyar kultúrhagyományainak ápolásában, megörökítésében és átmentésében felbecsülhetetlen érdemeket szerzett két személyiség Ujj János aradi és Szekernyés János temesvári hely- és mûvelõdéstörténész kapta.

A Pesty Frigyes-díjat idén június 5-én, Vajdahunyadon a Hétköznapok a szórványban címû konferencia keretében – a Graur János, Herczeg András, Szegedi Lajos, Szekernyés János és Vicze Károly összetételû kuratórium döntése alapján – a lap két Hunyad megyei munkatársának, A szórványban élõ magyarság kultúrájának és hagyományainak ápolásában kifejtett fáradhatatlan munkájáért – Schreiber Istvánnak és Hauer Erichnek ítélte oda.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008